PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

Szanowni Rodzice
na niniejszej stronie będziemy dzielić się z Państwem wiadomościami z zakresu wychowania dziecka w wieku od trzech do pięciu lat, sposobami wspomagania rozwoju, wskazówkami dotyczącymi wychowania i opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Wszystkie publikacje będą opracowane przez nauczycieli naszego przedszkola- pedagogów z wieloletnim stażem a także naszych specjalistów - psychologa i logopedę.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczanymi na naszej stronie internetowej publikacjami.

WCZESNE ROZPOZNAWANIE STYLÓW UCZENIA SIĘ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - autor Bożena Serzysko

RYZYKO DYSLEKSJI U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - autor Karolina Wydmuch

PEDAGOGIKA ZABAWY - WYKORZYSTANIE RÓŻNORODNYCH METOD I TECHNIK ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI DZIECI, PROWADZENIE ZAJĘĆ ZACHĘCAJĄCYCH DO WSPÓŁPRACY POMIĘDZY DZIEĆMI - autor Jolanta Przybyła - Depciuch

JAK POMÓC RODZICOM WPROWADZIĆ SPÓJNY SYSTEM NORM I ZASAD W ŻYCIU DZIECKA - autor Małgorzata Banek

WYNIKI ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY I OCZEKIWANIA RODZICÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSZKOLEM - autor Jolanta Przybyła - Depciuch

WYNIKI ANKIETY BADAJĄCEJ OPINIĘ RODZICÓW O PRACY PRZEDSZKOLA - autor Bożena Serzysko

RODZINA W DOBIE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH - autor Beata Kozłowska

ODCZAROWAĆ MATEMATYKĘ, CZYLI NAUCZANIE MATEMATYKI W KONTEKŚCIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - autor Karolina Wydmuch

ZNACZENIE JĘZYKA OBCEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - autor Karolina Wydmuch

LOGORYTMIKA JAKO WSPOMAGAJĄCA METODA PRACY Z DZIEĆMI - autor Magdalena Nibisz

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - autor Karolina Wydmuch

ROLA ROZWOJU MAŁEJ MOTORYKI DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO - autor Sandra Sienkiewicz

EKRANY - WSPÓŁCZESNE NIAŃKI WSPOŁÓCZESNYCH DZIECI - autor Sandra Sienkiewicz

ROZWIJANIE POSTAW TWÓRCZYCH W KONTAKCIE ZE SZTUKĄ - autor Magdalena Nibisz

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W PRZEDSZKOLNEJ RZECZYWISTOŚCI - autor Karolina Grzywa

PYTANIA W ROZWOJU DZIECKA I ICH ROLA - autor Aleksandra Gorol

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - autor Sandra Michalak

SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - autor Karolina Grzywa

WPŁYW TELEWIZJI NA ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - autor Aleksandra Gorol

ROLA KSIĄŻKI W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - autor Karolina Grzywa

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI - autorki Beata Kozłowska, Magdalena Mazik

KODOWANIE OFFLINE W PRZEDSZKOLU - autor Magdalena Pikania

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH W PRZEDSZKOLNEJ RZECZYWISTOŚCI - autor Sandra Michalak
Przedszkolowo.pl logo