O nas

Miejskie Przedszkole Nr 82
im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach


Dyrektor: Bożena Serzysko

Adres:Bytomska 8 B
40-145 Katowice - Wełnowiec, os. Józefowiec
Telefon: 32 25 88 937
Strona www: http://mp82k-ce.przedszkolowo.pl

Godziny pracy przedszkola: 06:00 - 17:00
Liczba miejsc w przedszkolu: 200
Liczba dzieci w grupie:maksimum 25
Warunki lokalowe:samodzielny, piętrowy budynek o pow. 2.313 m²,
Ilość sal:8 + 2 sale zajęć ruchowych
Odpoczynek poobiedni: tylko dla dzieci 3-letnich (grupa "Wróbelki")
Stawka żywieniowa w przedszkolu: 8,00 zł
- dla dzieci korzystających z 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek): 8,00 zł (dziennie)
- dla dzieci korzystających z 2 posiłków (śniadanie, obiad): 6,00 zł (dziennie)
„Oplata stała”: pobierana w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pomiędzy 6:00-8:00 oraz pomiędzy 14:00-17:00. W godzinach 8:00-14:00 pobyt dzieci jest bezpłatny.

Przedszkole posiada certyfikaty:
1.Jakości PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE w obszarach: Baza, Komunikacja, Dziecko, Rozwój.
2.Jakości „ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI” w zakresie: „Koncepcja pracy przedszkola”, „Zarządzanie i organizacja” nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
3.Jakości „ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI” w zakresie: „Kształcenie” nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
4.„Przyjaciele Natury”.
5.„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
6.”Bezpieczne Przedszkole” w zakresie zdrowia oraz aktywności najmłodszych.
7."Przedszkole przyjazne dzieciom" wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Programu DOBRE BO POLSKIE.
8. "Wiarygodne Przedszkole".


Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego, zatwierdzony przez MEN.
Od września 2005 r. realizuje autorskie programy innowacyjne, zatwierdzone przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Uczestniczy w europejskim programie e-Twinning "Children play drama", współpracując z przedszkolami z Finlandii i Portugalii.
Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Zapewnia wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Oferuje zajęcia i zabawy organizowane z uwzględnieniem nowoczesnych metod pedagogicznych, m.in. elementy metod: P.Dennisona, W.Sherborne, pedagogiki zabawy, Dobrego Startu, matematycznych E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, I.Majchrzak i in.
Liczba nauczycielek w grupie – 2 ( w grupach dzieci 3-letnich dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela).
Przedszkole realizuje długofalową edukację ekologiczną.
Zapewnia udział dzieci w przeglądach teatralnych, koncertach muzycznych, festiwalach piosenki, konkursach plastycznych, recytatorskich, na których dzieci zdobywają wysokie lokaty na szczeblu miejskim, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.
Współpracuje z wieloma instytucjami kultury (muzea, teatry, kino, biblioteka, Miejskie Domy Kultury i in.) oraz ze szkołami.
Organizuje wiele uroczystości rodzinnych.
Umożliwia Rodzicom udział w zajęciach otwartych.
Zapewnia posiłki urozmaicone w doborze potraw, zgodnie ze „Zdrową Dietą Przedszkolaka”.
Organizuje wiele ciekawych wycieczek autokarowych w celach edukacyjnych.

Posiada ogród o pow. 11.002 m2.
Przedszkolowo.pl logo