NAUCZANIE ZDALNE - MATERIAŁY

Szanowni Państwo

w zawiązku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 7 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

W poniższej zakładce zamieszczone zostaną materiały przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych oraz udostępniane będą materiały do wspólnej nauki z dzieckiem języka angielskiego oraz oraz karty pracy i ćwiczenia proponowane przez logopedę, psychologa i nauczyciela zajęć ruchowych.


MATERIAŁY - ZDALNE NAUCZANIE 07.01. - 15.01.20201 r.

Materiały - nauczanie zdalne zajęcia logopedyczne

Materiały - nauczanie zdalne język angielski

Materiały - nauczanie zdalne zajęcia ruchowe o charakterze terapeutycznym 1
Zajęcia ruchowe o charakterze terapeutycznym 2

Materiały - nauczanie zdalne dla grupy "Gile" i "Kukułki" - 08.01.2021
Karta pracy nr 1
Karta pracy nr 2
Karta pracy nr 3
Karta pracy nr 4

Materiały - nauczanie zdalne dla grupy "Jemiołuszki", "Jaskółki" - 08.01.2021

Materiały - nauczanie zdalne dla grupy "Wróbelki", "Słowiki", "Sroczki" - 08.01.2021

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Gile" i "Kukułki" 11.01. - 15.01.2021 r.
Załącznik nr 1
Znajdź 7 różnic
Pokoloruj wg. wzoru
Pokoloruj ubrania zimowe

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Jemiołuszki" i "Jaskółki" - 11.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Wróbelki","Słowiki" i "Sroczki"- 11.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Jemiołuszki" i "Jaskółki" - 12.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Wróbelki","Słowiki" i "Sroczki"- 12.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Jemiołuszki" i "Jaskółki" - 13.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Wróbelki","Słowiki" i "Sroczki" - 13.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Jemiołuszki" i "Jaskółki" - 14.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Wróbelki","Słowiki" i "Sroczki" - 14.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Jemiołuszki" i "Jaskółki" - 15.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne grupa "Wróbelki","Słowiki" i "Sroczki" - 15.01.2021 r.

Nauczanie zdalne w gr. "Jaskółki" w dniach 22.03. - 26.03.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne- 22.03.2021 r.
Nauczanie zdalne - materiały - 23.03.2021 r.
Nauczanie zdalne - materiały - 24.03.2021 r.
Nauczanie zdalne - materiały - 25.03.2021r.
Nauczanie zdalne - materiały - 26.03.2021r.

Materiały - j. angielski

Materiały - religia:
1. Jezus uczy nas miłości
https://view.genial.ly/6058a05159ad810d95387d9f/presentation-jezus-i-milosc

2. W Niedzielę Palmową uwielbiamy Jezusa
https://view.genial.ly/6059c93792d63b0d8fefce19/presentation-niedziele-palmowa

NAUCZANIE ZDALNE W OKRESIE 29.03. - 09.04.2021r.

1) Grupy młodsze: "Wróbelki", "Słowiki", "Sroczki"
Materiały do realizacji- 29.03.2021r
Materiały do realizacji - 30.03.2021r.
Materiały do realizacji - 31.03.2021r.
Materiały do realizacji - 01.04.2021r.
Materiały do realizacji - 02.04.2021r.
Materiały do realizacji - 06.04.2021r.
Materiały do realizacji - 07.04.2021r.
Materiały do realizacji - 08.04.2021r.

2) Grupy starsze: "Jaskółki", "Jemiołuszki"
Materiały do realizacji - 29.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - ćwiczenia ogólnorozwojowe
Materiały do realizacji - 30.03.2021r.
Zajęcia z psychologiem- 30.03.2021r.
Materiały do realizacji - 31.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z woreczkami
Materiały do realizacji - 01.04.2021r.
Materiały do realizacji - 02.04.2021r.
Wielkanocne MEMO - 02.04.2021r.
Materiały do realizacji - 06.04.2021r.
Materiały do realizacji - 07.04.2021r.
Materiały do realizacji - 08.04.2021r.
Materiały do realizacji - 09.04.2021r.

3) Grupy najstarsze: "Kukułki", "Gile"
Materiały do realizacji - 29.03.2021r.
Materiały do realizacji - 30.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - ćwiczenia ogólnorozwojowe
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z woreczkami
Zajęcia z psychologiem- 30.03.2021r.
Materiały do realizacji - 01.04.2021r.
Materiały do realizacji - 02.04.2021r.
Materiały do realizacji - 06.04.2021r.
Materiały do realizacji - 07.04.2021r.
Materiały do realizacji - 08.04.2021r.
Materiały do realizacji - 09.04.2021r.

RELIGIA
29.03. - 02.04.2021r.
Kukułki i Gile: „Triduum Paschalne - trzy ważne dni":
https://view.genial.ly/60621767acc21e1265f39d61/presentation-triduum-6
Jaskółki i Jemiołuszki „Triduum Paschalne - trzy ważne dni":
https://view.genial.ly/6061c6accec16a0d41ababc1/presentation-triduum
Słowiki, Wróbelki i Sroczki:
„Krzyż”
https://view.genial.ly/6062472ecb87f60cf056fd37/presentation-krzyz
„Pokarmy w moim koszyku wielkanocnym”
https://view.genial.ly/60624cefcb87f60cf056fdaf/presentation-koszyczek

06.04. - 09.04.2021r.
Gile i Kukułki:
https://view.genial.ly/606d5e4d68daea0d988e89a1/presentation-circular-brush-presentation
Jemiołuszki i Jaskółki:
https://view.genial.ly/5e903509fba9d40d9e3de54f/presentation-zmartwychwstanie-5-6
Grupy najmłodsze natomiast zapraszam do rozegrania gry wielkanocnej:
https://view.genial.ly/5ea28728d407580db9f16f7c/game-gra-wielkanoc

J. angielski
Zajęcia z logopedą - 01.04.2021r.
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z piłką i kocykiem
Materiały do zajęć z psychologiem - 06.04.2021r.
Materiały - j. angielski
Zajęcia z logopedą - 08.04.2021r.

NAUCZANIE ZDALNE W OKRESIE 12.04. - 16.04.2021r.
1) Grupy młodsze: "Wróbelki", "Słowiki", "Sroczki"
Materiały do realizacji - 12.04.2021r.
Materiały do realizacji - 13.04.2021r.
Materiały do realizacji - 14.04.2021r.
Przedszkolowo.pl logo