Losy absolwentów przedszkola

W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycieli naszego przedszkola istotną rolę stanowi śledzenie losów swoich wychowanków.

Badając postępy i osiągnięcia naszych podopiecznych, zespół ds. badania losów absolwentów przedszkola, na postawie takich narzędzi badawczych jak: wywiad z uczniami, ankieta skierowana do nauczycieli klas pierwszych szkoły podstawowej oraz ankieta dla rodziców, zebrał i opracował wyniki, które zostały przedstawione w poniższym raporcie.

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 82 IM. DZIECI Z LESZCZYNOWEJ GÓRKI W KATOWICACH, KTÓRZY UKOŃCZYLI EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W 2016 ROKU


RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 82 IM. DZIECI Z LESZCZYNOWEJ GÓRKI W KATOWICACH, KTÓRZY UKOŃCZYLI EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W 2017 ROKU


RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 82 IM. DZIECI Z LESZCZYNOWEJ GÓRKI W KATOWICACH, KTÓRZY UKOŃCZYLI EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W 2018 ROKU


RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 82 IM. DZIECI Z LESZCZYNOWEJ GÓRKI W KATOWICACH, KTÓRZY UKOŃCZYLI EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W 2019 ROKU
Przedszkolowo.pl logo