Kadra przedszkola

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR
mgr Bożena Serzysko

WICEDYREKTOR
mgr Karolina Wydmuch

Nauczyciele
mgr Małgorzata Banek
mgr Katarzyna Chudy
mgr Bogumiła Gancarczyk
mgr Aleksandra Gorol
mgr Karolina Grzywa - zastępstwo p. Jolanta Łysik
mgr Beata Kozłowska
mgr Beata Kwiecień
mgr Elżbieta Madej
lic. Magdalena Mazik
mgr Sandra Michalak
mgr Magdalena Pikania
mgr Jolanta Przybyła - Depciuch

Nauczyciele specjaliści
mgr Aleksandra Bogocz - nauczyciel języka angielskiego
mgr Justyna Loska - Hajkowska - nauczyciel zajęć ruchowych o charakterze terapeutycznym
mgr Jadwiga Hachuła - logopeda
mgr Justyna Rozewicz - psycholog
ks. Marcin Ditrich - religiaPersonel administracyjny:
p. Danuta Kostrząb - samodzielny referent

Przedszkolowo.pl logo