Harmonogram dnia

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00-8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00 Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.00-11.30 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela z całą grupą wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych (zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i programu edukacji przedszkolnej). Spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00 Obiad. Czynności higieniczne po obiedzie.

12.00-14.15 Dzieci młodsze (grupa "Wróbelki") - leżakownie. Dzieci starsze; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy, piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, lub czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Realizacja programu innowacyjnego. Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.45 Podwieczorek. Czynności higieniczne po podwieczorku.

15.00-17.00 Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Prace gospodarcze w sali, zabawy w kącikach zainteresowań.
Przedszkolowo.pl logo