Grupa "Jaskółki"

Nauczyciele prowadzący grupę:

mgr Małgorzata Banek
mgr Bogumiła Gancarczyk


Dzieci z rocznika: 2015

Liczba dzieci w grupie - 25
Dziewczynek: 11
Chłopców: 14

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu obowiązuje program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej, Wydawnictwa MAC Edukacja (ISBN 978-83-8108-410-9).
Dzieci 6 - letnie pracują w kartach pracy pakietu edukacyjnego Wydawnictwa MAC Edukacja "Olek i Ada. B+" autorstwa I. Fabiszewskiej, K. Wilk, W. Żaby - Żabińskiej.

e-mail grupy: jaskolkimp82@gmail.com

Konsultacje indywidualne dla rodziców:

p. Małgorzta Banek - I poniedziałek m-ca
p. Bogumiła Gancarczyk - I wtorek m-ca
lub po wcześniejszym kontakcie z wychowawcami mailowo lub telefonicznie.
Przedszkolowo.pl logo