Certyfikaty i nagrody

Szanowni Rodzice, jest nam ogromnie miło poinformować, że w dniu 16 stycznia 2015r. Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach otrzymało NAGRODĘ JAKOŚCI IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJ, która przyznawana jest w II RECERTYFIKACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU "PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE". Nagrodę odebrała dyrektor Danuta Kowalska wraz z wicedyrektorem Jolantą Przybyłą - Depciuch. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Polskiej Akademii Nauk - Pałac Staszica w Warszawie.
Przedszkole uczestniczyło w programie 15 lat. Po pierwszych 5 latach przedszkole otrzymało Certyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole" (2005r.). Po następnych 5 latach Recertyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole" oraz Godło i Herb (2010r.). Uwieńczeniem udziału w programie było uzyskanie NAGRODY JAKOŚCI (2015r.).
KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W PROGRAMIE:;
Ustanowienie tytułu "PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE" było wspólnym projektem środowiska dyrektorów przedszkoli w Polsce. Powołano kapitułę, której członkowie decydowali o przyznaniu certyfikatu tym placówkom, które spełnią wszystkie wymagania i będą stale dbać o podnoszenie jakości. Określone zostały obszary, standardy i wskaźniki, opisana procedura ubiegania się o certyfikat.
Partnerstwo wymagało współdziałania wszystkich; rodziców, nauczycieli, samorządów lokalnych, wizytatorów i tworzenia im najlepszych warunków współpracy. Włączono w działania przedszkola wychowanków - w sposób odpowiedni do ich wieku ucząc czym jest współpraca, współdziałanie, empatia i partnerstwo.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna mają nadziej, że Rodzice z satysfakcją obserwować będą dokonania przedszkola. Jesteśmy przekonani, że Certyfikat Jakości uzyskany przez nasze przedszkole będzie stanowił dumę całej lokalnej społeczności, i co najważniejsze przyczyni się do tworzenia najlepszych warunków rozwoju dzieci.
Z wyrazami szacunku Dyrektor Danuta Kowalska i Rada Pedagogiczna.

CERTYFIKATY

  • "PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE" w obszarach: Baza, Komunikacja, Dziecko, Rozwój;
  • „ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI” w zakresie: „Koncepcja pracy przedszkola”, „Zarządzanie i organizacja” nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty;
  • „ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI” w zakresie: „Kształcenie” nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
  • „Przyjaciele Natury”;
  • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
  • ”Bezpieczne Przedszkole” w zakresie zdrowia oraz aktywności najmłodszych.
  • "Przedszkole przyjazne dzieciom" wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Programu DOBRE BO POLSKIE.
  • „Kowadło zdrowia” – w roku szk. 2013/2014 po raz pierwszy wręczana statuetka przedszkolom z Katowic, Siemianowic Śląskich oraz Mysłowic przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
  • NAGRODA JAKOŚCI IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJ, która przyznawana jest w II RECERTYFIKACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU "PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE", 16 stycznia 2015 r.
  • "WIARYGODNE PRZEDSZKOLE" - czerwiec 2016
Przedszkolowo.pl logo