PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW I SPONSORÓW

Szanowni Państwo

Na poniższej stronie chcielibyśmy podziękować wszystkim rodzicom naszych przedszkolaków oraz wszystkim sponsorom za pomoc i zaangażowanie w realizację zadań statutowych placówki oraz wspieranie doraźnych i długofalowych działań podejmowanych na rzecz dzieci i środowiska lokalnego.
Serdecznie dziękujemy Tacie Michaliny - panu Łukaszowi Muszyńskiemu właścicielowi firmy "Ko-Bud Łukasz Muszyński" za plandekę ochronną na piaskownicę w naszym przedszkolu.Serdecznie dziękujemy Tacie Julii M. za podarowanie dzieciom z grupy "Sroczki" kalendarzy świątecznych.


Przedszkolowo.pl logo