MODUŁY PROJEKTU

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

Kochane Dzieci,

z powodu trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, Wasz ulubiony projekt będziemy teraz realizować w wersji on - line. Oznacza to, że we wszystkie zabawy będziecie się bawić wspólnie z waszymi najbliższymi. Misiowe czytanki odtworzą Wam z Internetu Wasi rodzice.
Jako wychowawcy mamy nadzieję, że już niedługo wszyscy się zobaczymy i wspólnie z naszymi grupowymi misiami znów się pobawimy.

A tymczasem proponujemy scenariusze do realizacji MODUŁU 7 "Zmisiowany Dzień Matematyki" oraz MODUŁU 8 - "MALI PRZEDSIĘBIORCY".VIII Mali Przedsiębiorcy!

Zorganizowanie i zaplanowanie przez dzieci (oczywiście przy udziale nauczycieli) wybranej akcji czytelniczej: zbiórki książek, kiermaszu książki lub happeningu czytelniczego.

MALI PRZEDSIĘBIORCY
Moduł 8 - Plan zajęć

VII Zmisiowany Dzień Matematyki

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Nauczyciele wspólnie z dziećmi dokończą opowieść matematyczną Misiowej Mamy i wspólnie wykonają do niej pomoce tj. misiowe liczmany. Zachęcamy, by do realizacji tego modułu zaprosić zaprzyjaźnione szkoły podstawowe – np. odwiedzić szkołę i wziąć udział w lekcji matematyki czy zaprosić starsze dzieci do wspólnego wykonania pomocy matematycznych. Inna propozycja to wykonanie matematycznych lapbooków.

ZMISIOWANY DZIEŃ MATEMATYKI

VI Bezpieczni z Małym Misiem

W ramach modułu przedszkole zaprosi do współpracy instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa: policję, straż pożarną, ratownictwo medyczne itp. Wspólne czytanie utworów dla dzieci, zabawy na temat bezpieczeństwa inspirowane literaturą – to propozycje, które uczestnicy projektu mogą uzupełniać o własne pomysły. Po raz kolejny Zmisiowani zwrócą uwagę na problem bezpieczeństwa w Internecie włączając się w Dzień Bezpiecznego Internetu. Działania warto uzupełnić o twórczość plastyczną dzieci – wykonać wspólnie plakat zachęcający do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

V Mały Miś i prawa dziecka

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. W listopadzie nauczyciele przeprowadzą zajęcia nt. praw dziecka, które przybliżą mini-bajeczki/historyjki napisane przez Misiową Mamę.


IV Dzień Pluszowego Misia

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Efekt finalny do zaprezentowania celem uzyskania certyfikatu za moduł: „Misiowy regulamin małego czytelnika”, „Kodeks dobrych praktyk czytelniczych”.


III Play with Little Teddy Bear

Mały Miś rozwija umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Dzieci wspólnie z nauczycielem przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci.

II moduł Misiowy wolontariat

W module tym Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności za otaczający świat. Cały rok będą prowadzone różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie. Na koniec należy zaprezentować gazetkę ścienną obrazująca działania przedszkola na rzecz pomocy potrzebującym.

I moduł Mały Miś – Czytające Przedszkolaki

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę. Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem. Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.

Przedszkolowo.pl logo