MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Drodzy Rodzice!

Wszyscy wiemy, jak ważne jest zachęcanie dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów literackich oraz wprowadzanie naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych emocji płynących z książek.
Wychodząc naprzeciw dzieciom i ich potrzebom postanowiliśmy budzić ich zamiłowanie do czytania książek przystępując do projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Projekt realizowany będzie w grupach "Słowiki", "Sroczki" i "Kukułki"

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 jest Grupa MAC S.A. (właściciel
marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka),z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 we współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. O najlepszą, rekomendowaną w projekcie literaturę dla najmłodszych zadba Wydawnictwo Dwukropek, marka należąca do spółki Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa.
Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1
w Kolbuszowej.

1. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze
żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi
świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

2. Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa
w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych
przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
k) promocja przedszkola;
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

REGULAMIN PROJEKTU

Przedszkolowo.pl logo