Kadra pedagogiczna

DYREKTOR
mgr Bożena Serzysko

WICEDYREKTOR
mgr Karolina Wydmuch

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
p. Jolanta Przybyła - Depciuch
tel. 32/25-88-937
e-mail: mp82wkatowicach@poczta.onet.pl

Nauczyciele
mgr Małgorzata Banek
mgr Katarzyna Chudy
mgr Agnieszka Deptuła
mgr Bogumiła Gancarczyk
mgr Aleksandra Gorol
mgr Karolina Grzywa
mgr Beata Kozłowska
mgr Beata Kwiecień
mgr Agata Maciszewska
mgr Elżbieta Madej
mgr Magdalena Nibisz
mgr Jolanta Przybyła - Depciuch
mgr Sandra Sienkiewicz


Nauczyciele specjaliści
mgr Agnieszka Deptuła - nauczyciel religii
mgr Karolina Lazarowska - Mielnik - logopeda
mgr Katarzyna Tendera - Smykowska - psycholog
mgr Mirosław Smółka - gimnastyka korekcyjna
mgr Monika Gębołyś - nauczyciel języka angielskiego
Przedszkolowo.pl logo