Grupa "Słowiki"

Nauczyciele prowadzący grupę:

Wicedyrektor Karolina Wydmuch
mgr Aleksandra GorolDzieci z rocznika: 2013,2014

Liczba dzieci w grupie - 25
Dziewczynek: 12
Chłopców: 13

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu obowiązuje program edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby - Żabińskiej, Wydawnictwa MAC Edukacja Kielce (ISBN 978-83-8108-113-9)

Konsultacje indywidualne dla rodziców:

mgr Aleksandra Gorol - I poniedziałek miesiąca godz. 15.00 - 15.30
Program Adaptacyjny „Szczęśliwy Przedszkolak”

Program adaptacyjny „Szczęśliwy Przedszkolak” jest działaniem pedagogicznym, które ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wykorzystania przez dziecko wszystkich swoich szans rozwojowych w atmosferze stymulującej je do pokonywania różnych trudności a także sprzyjającym rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych rozstaniem z rodzicami i brakiem wiedzy o nowym środowisku.

Przedszkolowo.pl logo