Grupa "Kukułki"

Nauczyciele prowadzący grupę:

mgr Karolina Grzywa
mgr Magdalena Nibisz


Dzieci z rocznika: 2012

Liczba dzieci w grupie - 25
Dziewczynek: 14
Chłopców: 11

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu obowiązuje program edukacji przedszkolnej "Wokół przedszkola" autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej, wydawnictwa MAC Edukacja (ISBN 978-83-8108-181-8)

Konsultacje indywidualne dla rodziców:

mgr Karolina Grzywa - III wtorek m-ca, godz. 16:00-16:30
mgr Magdalena Nibisz - I środa m-ca, godz.16:00 - 16:30Program innowacyjny "Wielcy malarze w twórczości przedszkolaków"

Rozwijanie twórczości plastycznej dzieci należy do podstawowych zadań wychowania artystycznego w przedszkolu. Podstawowym celem edukacji plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym jest rozwijanie naturalnych mechanizmów twórczości plastycznej oraz przygotowanie go do uczestniczenia w kulturze.
Edukacja plastyczna jest naturalną drogą rozwijania kreatywności u dzieci. Praktycznie każda działalność plastyczna, także zabawa, podczas której podejmuje ono indywidualne próby posługiwania się narzędziem, przetwarzania materiałów, eksperymentowania oraz odważne, nieszablonowe działania na swój własny , niepowtarzalny sposób to esencja kreatywności. Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje znaczny rozwój wrażliwości na otaczający go świat, dostrzega piękno w dziełach plastycznych. Przez to odczuwa potrzebę wyrażania siebie i go przez twórczość plastyczną. Dlatego też wykazuje zdolność spontanicznego dążenia do poznawania języka sztuki, aby za jego pomocą wyrazić swoje doznania i przeżycia. Poznanie tego swoistego języka umożliwia dziecku odzwierciadlenia w jego twórczości naturalnej potrzeby ekspresji. Stymulując rozwój inicjatywy dziecka, należy również wzmacniać jego wiarę we własne możliwości i stwarzać okazje, aby wykonując prace plastyczne mogło urzeczywistniać swoje pomysły.
Budzenie potrzeb i przeżyć estetycznych, rozwijanie czynnego stosunku do piękna w życiu codziennym, umożliwianie dziecku obcowania ze sztuką, pięknem, harmonią - to bardzo ważne zadanie, jakie ma do spełnienia nauczyciel przedszkola.
Zarówno dla artysty, jak i dziecka w takim samym stopniu ważne są emocje, radość z powoływania do życia dzieła, a także satysfakcja z efektu finalnego – jest to specyficzny rodzaj komunikacji, którego źródło stanowi twórczość. Wytwory plastyczne dziecka są wiernym obrazem całej jego osobowości, a niekiedy wyrażają głębię przeżyć. Każdy z nich odzwierciedla indywidualne zdolności, poziom fizycznego rozwoju oraz smak estetyczny, pragnienia, wzruszenia i myśli dziecka. Dziecko- kreator nie uznaje ograniczeń oraz barier, staje się twórcą kiedy przedstawia pierwsze plamy na pustych powierzchniach, przenosi się wtedy w świat iluzyjnej zabawy, kreując role wymyślone przez siebie. Mały artysta zajmuje także wyjątkowe miejsce po drugiej stronie, z zaciekawieniem odbiorcy i słuchacz postrzega to co tworzą inni. Bycie odbiorcą daje mu szanse na refleksję nad dziełem drugiego człowieka i daje możliwość odkrywania zawartego w nim sensu – to okazja, aby spojrzeć oczami kogoś innego, starać się go zrozumieć, a także dostrzec różnorodności ujmowania tematu. Dziecko odbiera sztukę spontanicznie i emocjonalnie: w zależności od nastroju, uczuć i stanu przeżyć w danej chwili – podobają mu się różne rzeczy. To od emocji zależy na co dziecko zwróci uwagę – kolor, kształt, rozmieszczenie poszczególnych elementów. Utwory i przedmioty artystyczne, z którymi dziecko zetknęło się pozostawiają ślad w jego pamięci i wyobraźni. Dostarczają mu wzorów piękna i wywierają wychowawczy wpływ na dziecko, ucząc je szacunku dla pracy ludzkiej, szacunku dla oryginalności wytworów, uczą sposobu zachowania się podczas oglądania, np. obrazów w galerii, obrazów w książce, wystaw prac innych dzieci. Oglądając, obserwując i podziwiając dzieła artystów, dzieła kolegów z grupy lub przedszkola dziecko ma możliwość przeżycia ,,wstrząsu plastycznego”, co ma wpływ na jego inteligencję i twórczość plastyczną. Wstrząs plastyczny to pobudzenie wyobraźni, fantazji, wrażliwości na barwę, kolor i wreszcie chęć działania plastycznego.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
Głównymi celami tego programu są:
przybliżenie sylwetek sławnych artystów oraz zaznajomienie z wybranymi dziełami charakterystycznymi dla ich twórczości,
kształtowanie trwałych nawyków obcowania ze sztuką, przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki w życiu dorosłym
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne
HARMONOGRAM INNOWACJI
WRZESIEŃ: Słoneczniki Vincenta van Gogha
PAŹDZIERNIK: Cztery pory roku Giuseppa Arcimboldo
LISTOPAD: Mona Lisa Leonarda da Vinci
GRUDZIEŃ: Pop Art Andego Warhola
STYCZEŃ:Malarstwo prosto z puszki Jacksona Pollocka
LUTY:Dzieci w twórczości Tadeusza Makowskiego
MARZEC:Jedna twarz czy dwie? Pablo Picasso
KWIECIEŃ:Krzyk Edwarda Muncha
MAJ:Czy wszystkie obrazy maja ramy? Piet Mondrian
CZERWIEC:Portrety Stanisława Wyspiańskiego

Przedszkolowo.pl logo