Grupa "Kukułki"

Nauczyciele prowadzący grupę:

mgr Beata Kwiecień
mgr Sandra Michalak


Dzieci z rocznika: 2014, 2015

Liczba dzieci w grupie - 25
Dziewczynek: 12
Chłopców: 13

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu obowiązuje program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej, Wydawnictwa MAC Edukacja (ISBN 978-83-8108-410-9)

e-mail grupy: kukulkimp82@gmail.com

Konsultacje indywidualne dla rodziców po wcześniejszym kontakcie z wychowawcami mailowo lub telefonicznie.PROGRAM INNOWACYJNY
"Małe ręce, wielkie cuda"


Zadania zawarte w programie ,,Małe ręce, wielkie cuda” pozwolą dzieciom rozwijać dużą, jak i małą motorykę, ich zdolności, zainteresowania, a także umożliwi poznanie nowych technik plastycznych. Podczas realizacji programu dzieci będą miały zapewnioną swobodę w zakresie sposobu widzenia, odczuwania i tworzenia. Dzieci będą miały warunki by stworzyć własne wypowiedzi i samodzielnie dokonywać ,,odkryć”.
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
•kształcenie wyobraźni twórczej;
•uwrażliwienie na piękno otaczającego świata;
•dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
•rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności, wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej;
•usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
•rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności operowania narzędziami
i materiałem;
•podnoszenie sprawności grafomotorycznej;
•rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, właściwych wyborów.

Tematyka miesięczna:
Wrzesień 2020 „Pamiętamy o wakacjach”
Październik 2020 „Przyszła do nas jesień”
Listopad 2020 „Jesiennie nie znaczy nudnie!”
Grudzień 2020 „Zbliżają się święta!”
Styczeń 2021 „Artystycznie zimowe psoty”
Luty 2021 „A gdy się nudzimy…”
Marzec 2021 „Dotykowo - wrażeniowo”
Kwiecień 2021 „Wiosno, gdzie jesteś?”
Maj 2021 „Wiosennie i ekologicznie”
Czerwiec 2021 „A na wakacjach…”

MATERIAŁY - ZDALNE NAUCZANIE 07.01. - 15.01.20201 r.

Materiały - zdalne nauczanie - 08.01.2021 r.

Karta pracy nr 1
Karta pracy nr 2
Karta pracy nr 3
Karta pracy nr 4

Materiały - nauczanie zdalne 11.01. - 15.01.2021 r.
Załącznik nr 1
Znajdź 7 różnic
Pokoloruj wg. wzoru
Pokoloruj ubrania zimowe

Zajęcia ruchowe o charakterze terapeutycznym 1
Zajęcia ruchowe o charakterze terapeutycznym 2

NAUCZANIE ZDALNE W OKRESIE 29.03. - 09.04.2021r.

3) Grupy najstarsze: "Kukułki", "Gile"
Materiały do realizacji - 29.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - ćwiczenia ogólnorozwojowe
Materiały do realizacji - 30.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z woreczkami
Materiały do realizacji - 31.03.2021r.

Zajęcia z psychologiem- 30.03.2021r.

RELIGIA
Kukułki i Gile: „Triduum Paschalne - trzy ważne dni":
https://view.genial.ly/60621767acc21e1265f39d61/presentation-triduum-6
„Pokarmy w moim koszyku wielkanocnym”
https://view.genial.ly/60624cefcb87f60cf056fdaf/presentation-koszyczek

J. angielski
Materiały do realizacji - 01.04.2021r.
Zajęcia z logopedą - 01.04.2021r.
Materiały do realizacji - 02.04.2021r.
Materiały do realizacji - 06.04.2021r.
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z piłką i kocykiem
Materiały do zajęć z psychologiem - 06.04.2021r.
Materiały do realizacji - 07.04.2021r.
Materiały do realizacji - 08.04.2021r.
Materiały do realizacji - 09.04.2021r.

RELIGIA: 06.04. - 09.04.2021r.
Gile i Kukułki:
https://view.genial.ly/606d5e4d68daea0d988e89a1/presentation-circular-brush-presentation
Materiały - j. angielski
Zajęcia z logopedą - 08.04.2021r.

NAUCZANIE ZDALNE W OKRESIE 12.04. - 16.04.2021r.
Materiały do realizacji - 12.04.2021r.
Materiały do realizacji - 13.04.2021r.
Materiały do realizacji - 14.04.2021r.
Materiały do realizacji - 15.04.2021r.
Materiały do realizacji - 16.04.2021r.

ZAJĘCIA RUCHOWE O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM
Zajęcia ruchowe - zestaw ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową
Płaskostopie i wady postawy - materiały dla rodziców
Aktywne spędzanie wolnego czasu - kolorowanki
Zadbajmy o proste plecy - ćwiczenia

RELIGIA
Gile i Kukułki:
"Cieszymy się, że Jezus żyje wśród nas"
https://view.genial.ly/60745923f9a8680d46c3fc93/presentation-cieszymy-sie
"Miłosierdzie"
https://view.genial.ly/5e9c7e2bb65e370dac823368/presentation-milosierdzie56

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
Zajęcia z psychologiem - 13.04.2021r.
Zaj. z psychologiem - gra "O kim mowa?"

J. ANGIELSKI: Materiały do realizacji

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
Ćwiczenia fonacyjne
Logotomy - ćwiczenia

Przedszkolowo.pl logo