Grupa "Jemiołuszki"

Nauczyciele prowadzący grupę:

mgr Beata Kozłowska
lic. Magdalena Mazik


Dzieci z rocznika: 2015, 2016

Liczba dzieci w grupie - 24
Dziewczynek: 13
Chłopców: 11

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu obowiązuje program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej, Wydawnictwa MAC Edukacja (ISBN 978-83-8108-410-9)


e-mail grupy: jemioluszkimp82@onet.pl

Konsultacje indywidualne dla rodziców po wcześniejszym kontakcie z wychowawcami mailowo lub telefonicznie.MATERIAŁY - NAUCZANIE ZDLANE 07.01. - 15.01.2021 r.

Materiały - nauczanie zdalne - 08.01.2021 r.
Materiały - nauczanie zdalne - 11.01.2021 r.
Materiały - nauczanie zdalne - 12.01.2021 r.
Materiały - nauczanie zdalne - 13.01.2021 r.
Materiały - nauczanie zdalne - 14.01.2021 r.
Materiały - nauczanie zdalne - 15.01.2021 r.

NAUCZANIE ZDALNE W OKRESIE 29.03. - 09.04.2021r.

2) Grupy starsze: "Jaskółki", "Jemiołuszki"
Materiały do realizacji - 29.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - ćwiczenia ogólnorozwojowe
Materiały do realizacji - 30.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z woreczkami
Materiały do realizacji - 31.03.2021r.

Zajęcia z psychologiem- 30.03.2021r.

RELIGIA
Jaskółki i Jemiołuszki „Triduum Paschalne - trzy ważne dni":
https://view.genial.ly/6061c6accec16a0d41ababc1/presentation-triduum
https://view.genial.ly/60624cefcb87f60cf056fdaf/presentation-koszyczek

J. angielski
Materiały do realizacji - 01.04.2021r.
Zajęcia z logopedą - 01.04.2021r.
Materiały do realizacji - 02.04.2021r.
Wielkanocne MEMO - 02.04.2021r.
Materiały do realizacji - 06.04.2021r.
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z piłką i kocykiem
Materiały do zajęć z psychologiem - 06.04.2021r.
Materiały do realizacji - 07.04.2021r.
Materiały do realizacji - 08.04.2021r.
Materiały do realizacji - 09.04.2021r.

RELIGIA: Jemiołuszki i Jaskółki 06.04. - 09.04.2021r.
https://view.genial.ly/5e903509fba9d40d9e3de54f/presentation-zmartwychwstanie-5-6
Materiały - j. angielski
Zajęcia z logopedą - 08.04.2021r.

NAUCZANIE ZDALNE W OKRESIE 12.04 - 16.04.2021r.
Materiały do realizacji - 12.04.2021r.
Materiały do realizacji - 13.04.2021r.
Materiały do realizacji - 14.04.2021r.
Materiały do realizacji - 15.04.2021r.
Materiały do realizacji - 16.04.2021r.

ZAJĘCIA RUCHOWE O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM
Zajęcia ruchowe - zestaw ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową
Płaskostopie i wady postawy - materiały dla rodziców
Aktywne spędzanie wolnego czasu - kolorowanki
Zadbajmy o proste plecy - ćwiczenia

RELIGIA
"Misjonarze"
https://view.genial.ly/5e9c92d2f69c430d826980e1/presentation-misjonarze
"Miłosierdzie"
https://view.genial.ly/5e9c7e2bb65e370dac823368/presentation-milosierdzie56

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
Zajęcia z psychologiem - 13.04.2021r.
Zaj. z psychologiem - gra "O kim mowa?"

J. ANGIELSKI: Materiały do realizacji

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
Ćwiczenia fonacyjne
Logotomy - ćwiczenia

Przedszkolowo.pl logo