Grupa "Gile"

Nauczyciele prowadzący grupę:

mgr Aleksandra Gorol
mgr Jolanta Przybyła - Depciuch


Dzieci z rocznika: 2013, 2014

Liczba dzieci w grupie - 25
Dziewczynek: 10
Chłopców: 15

W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu obowiązuje program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola" autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej, Wydawnictwa MAC Edukacja (ISBN 978-83-8108-410-9)

Konsultacje indywidualne dla rodziców po wcześniejszym kontakcie z wychowawcami mailowo lub telefonicznie.
MATERIAŁY - ZDALNE NAUCZANIE 07.01. - 15.01.20201 r.

Materiały - zdalne nauczanie - 08.01.2021 r.

Karta pracy nr 1
Karta pracy nr 2
Karta pracy nr 3
Karta pracy nr 4

Materiały - nauczanie zdalne 11.01. - 15.01.2021 r.
Załącznik nr 1
Znajdź 7 różnic
Pokoloruj wg. wzoru
Pokoloruj ubrania zimowe

Zajęcia ruchowe o charakterze terapeutycznym 1
Zajęcia ruchowe o charakterze terapeutycznym 2

NAUCZANIE ZDALNE W OKRESIE 29.03. - 09.04.2021r.

3) Grupy najstarsze: "Kukułki", "Gile"
Materiały do realizacji - 29.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - ćwiczenia ogólnorozwojowe
Materiały do realizacji - 30.03.2021r.
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z woreczkami
Materiały do realizacji - 31.03.2021r.

Zajęcia z psychologiem- 30.03.2021r.

RELIGIA
Kukułki i Gile: „Triduum Paschalne - trzy ważne dni":
https://view.genial.ly/60621767acc21e1265f39d61/presentation-triduum-6
„Pokarmy w moim koszyku wielkanocnym”
https://view.genial.ly/60624cefcb87f60cf056fdaf/presentation-koszyczek

J. angielski
Materiały do realizacji - 01.04.2021r.
Zajęcia z logopedą - 01.04.2021r.
Materiały do realizacji - 02.04.2021r.
Materiały do realizacji - 06.04.2021r.
Zajęcia ruchowe - zajęcia korekcyjne z piłką i kocykiem
Materiały do zajęć z psychologiem - 06.04.2021r.
Materiały do realizacji - 07.04.2021r.
Materiały do realizacji - 08.04.2021r.
Materiały do realizacji - 09.04.2021r.

RELIGIA: 06.04. - 09.04.2021r.
Gile i Kukułki:
https://view.genial.ly/606d5e4d68daea0d988e89a1/presentation-circular-brush-presentation
Materiały - j. angielski
Zajęcia z logopedą - 08.04.2021r.

NAUCZANIE ZDALNE W OKRESIE 12.04. - 16.04.2021r.
Materiały do realizacji - 12.04.2021r.
Materiały do realizacji - 13.04.2021r.
Materiały do realizacji - 14.04.2021r.
Materiały do realizacji - 15.04.2021r.
Materiały do realizacji - 16.04.2021r.

ZAJĘCIA RUCHOWE O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM
Zajęcia ruchowe - zestaw ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową
Płaskostopie i wady postawy - materiały dla rodziców
Aktywne spędzanie wolnego czasu - kolorowanki
Zadbajmy o proste plecy - ćwiczenia

RELIGIA
"Cieszymy się, że Jezus żyje wśród nas"
https://view.genial.ly/60745923f9a8680d46c3fc93/presentation-cieszymy-sie
"Miłosierdzie"
https://view.genial.ly/5e9c7e2bb65e370dac823368/presentation-milosierdzie56

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
Zajęcia z psychologiem - 13.04.2021r.
Zaj. z psychologiem - gra "O kim mowa?"

J. ANGIELSKI: Materiały do realizacji

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
Ćwiczenia fonacyjne
Logotomy - ćwiczenia

Przedszkolowo.pl logo